GERÈNCIA:
perereixach@congelatsreixach.es

ADMINISTRACIÓ:
administracion@congelatsreixach.es

COMPTABILITAT:
contabilidad@congelatsreixach.es

COMERCIAL:
info@congelatsreixach.es

QUALITAT:
calidad@congelatsreixach.es
Formulari de contacte
Empresa:
Nom i cognoms:
Telèfon:
Adreça:
CP:
Població:
E-mail:
Comentaris:
PER A SOL·LICITAR MÉS INFORMACIÓ ENS TROBARÀ A:
CONGELADOS REIXACH, S.A.
C/ Ample, 33 - 17176 SANT ESTEVE DE BAS (Girona) Tel. 0034 972690193 Fax 0034 972690452